Grupa Modlitewna św. ojca Pio przy parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

OPIEKUN: ks. Stanisław Piastowski

PARAFIA: Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

W parafii działa Grupa Modlitewna św. o. Pio, założona 23.09.2007 roku. Grupa uzyskała zatwierdzenie od Ks. Biskupa Diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi z dniem 03.11.2008 roku (L.dz. 974/08/K.Ord), dyrektorem duchowym został mianowany ks. proboszcz Stanisław Piastowski, a Kierownikiem Grupy Joanna Pawełek. Parafia otrzymała z San Giovanni Rotondo dwie relikwie św. o. Pio: w 2002 i w 2008 roku. Grupa została włączona do grona Rodziny czcicieli św. Pio z Pietrelciny, o czym poinformował pismem z dnia 09.10.2009 roku (przynależność od 01.11.2009 r. – specjalny dyplom) Sekretarz Generalny P. Marciano Morra. Obecnie Grupa liczy 24 osoby, raz w miesiącu jest wspólna Msza św. oraz spotkanie formacyjne (najczęściej 23 -go dnia miesiąca o g. 18:00). Raz w roku Grupa odwiedza chorych naszej parafii.
W parafii działają Gniazda Modlitwy św. o. Pio dla dzieci (pierwsze spotkanie – założycielskie, odbyło się 06.02.2011 roku). Spotkania mają miejsce w drugi i czwarty piątek miesiąca w plebanii – w salce Gniazd Modlitwy. Opiekunem duchowym jest ks. wikariusz Marcin Sikorski. Animatorką grupy jest Marta Wielgosz, nauczyciel i logopeda kl. I-III, mieszkająca na terenie parafii św. Wojciecha. W trakcie spotkań, dzieci w wieku od 3 do 13 lat, uczestniczą w nabożeństwach, poznają świętych i ich życie, uczą się od o. Pio miłości do Matki Bożej i Pana Jezusa, śpiewają pieśni, bawią się, tworzą piękne prace plastyczne, w „kinie domowym” oglądają filmy i bajki.
Informacje o Grupie Modlitewnej św. o. Pio założonej w naszej parafii, zostały zamieszczone w opracowaniu pt. „ Stowarzyszenia, Ruchy, Wspólnoty, Grupy Apostolskie. Informator Diecezji Pelplińskiej 2009”  s. 123-125.

EMAIL: pstarogardjch@diecezja-pelplin.pl

Komentarze są wyłączone.