Neokatechumenat przy parafii św.Wojciecha w Starogardzie Gdańskim

Opiekun:

Ks. Proboszcz Janusz Lipski

Terminy spotkań:

Wtorek – godz. 1900 i środa godz.1930– nabożeństwo Liturgii Słowa ;
Sobota – godz. 1930 – Eucharystia

Informacje:

Wspólnota Neokatechumenalna w Parafii św. Wojciecha została zapoczątkowana w 1991 roku.

W naszej parafii aktualnie są dwie wspólnoty neokatechumenalne, na różnych etapach:

  • I na etapie Radditio
  • II na etapie przed II Skrutinium

Wzorem wspólnoty neokatechumenalnej jest Święta Rodzina z Nazaretu, historyczne miejsce, gdzie Słowo Boże, które stało się Człowiekiem, dojrzewa wzrastając “w mądrości, w latach i w łasce”, pozostając poddane Józefowi i Maryi. We wspólnocie neokatechumenalnej stają się dojrzałymi w wierze, wzrastając w pokorze, prostocie i uwielbieniu, poddani Kościołowi.

Droga Neokatechumenalna jako narzędzie inicjacji chrześcijańskiej dorosłych rodzi owoce różnego rodzaju – od odnowy parafii do figury katechistów wędrownych i rodzin misji; od formacji prezbiterów dla nowej ewangelizacji w ponad 70 seminariach diecezjalnych „Redemptoris Mater” na świecie.

W roku 2002, zgodnie z życzeniem Ojca Świętego Jana Pawła II, Droga Neokatechumenalna została oficjalnie zatwierdzona przez Stolicę Apostolską.

11 maja 2008 roku w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Papieska Rada do Spraw Świeckich definitywnie zatwierdziła Statut Drogi Neokatechumenalnej.

www.wojciechstarogard.pl/neokatuchemenat/

Komentarze są wyłączone.