Wspólnota Świętej Rodziny z Nazaretu

OPIEKUN: ks Rafał Barciński

Wspólnota Świętej Rodzimy z Nazaretu to uczestniczenie w Bożych Darach. Świadkami tych Bożych Darów są przede wszystkim rodziny, a więc małżonkowie i ich dzieci,a także kapłan.
Wszyscy chcemy żyć wspólnym charyzmatem. Pragniemy żyć w Świętej Rodzinie. Od Niej uczyć się zawierzenia, miłości, oddania, umiejętności cierpliwego i ufnego dźwigania codziennych trosk i cierpień, a nade wszystko uczyć się żyć dla Jezusa i z Nim, na chwałę Trójcy Świętej. Ideą Naszej Wspólnoty jest promieniowanie tym dobrem i dzielenie się nim z innymi ludźmi, z innymi rodzinami, poszerzając i rozpalając nowe ogniska rodzin.Nasza wspólnota ma już 2 lata, spotykamy się raz w miesiącu, ale pragniemy, aby Nasze spotkania były częstrze.Spotkania zaczynamy zawsze Mszą Św, następnie czytamy Pismo Św., dzielimy się Słowem Bożym,modlimy się w różnych intencjach, na koniec wybieramy jeden fragment z Pisma Św. i żyjemy tym fragmentem do kolejnego Naszego spotkania.

Komentarze są wyłączone.